CM TOOLS RENTAL

PRODUCT

เครื่องดัดเหล็ก 25 มิล

ราคาเช่า 1000 บาท / วัน

เครื่องตบดินแบบกระโดด

HONDA

ราคาเช่า 1000 บาท / วัน

เครื่องตัดคอนกรีตอเนกประสงค์ ขนาด 14''

MAKITA

ราคาเช่า 1200 บาท / วัน

เครื่องตบดินแบบหม้อน้ำ 6 ตัน

HONDA

ราคาเช่า 550 บาท / วัน

เครื่องแย็ก31kg

MAKITA

ราคาเช่า 1600 บาท / วัน

เครื่องแย็ก15kg

MAKITA

ราคาเช่า 700 บาท / วัน

เครื่องปั่นไฟดีเซล5kw

ราคาเช่า 850 บาท / วัน

เครื่องปั่นไฟเบนซิน5kw

WELPRO

ราคาเช่า 700 บาท / วัน

รถตัดถนน 20"

HONDA รุ่น 13HP

ราคาเช่า 1000 บาท / วัน

รถตัดถนน ขนาด 16"

HONDA

ราคาเช่า 700 บาท / วัน

เครื่องผสมปูนฉาบ

ราคาเช่า 450 บาท / วัน

โม่ปูนเทขนาดครึ่งถุง

ราคาเช่า 350 บาท / วัน